Dr. Psk. Dan. ZEYNEP PINAR COHEN

Z. Pınar Cohen, 1972 İstanbul doğumludur. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde 1993 yılında tamamlamış, 2010 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi SBE Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans programını Anlaşarak ve Görücü Usulü Tanışarak Evlenen Çiftler Arasında Bağlanma Stillerine Göre Evlilik Uyumunun İncelenmesi isimli projesi, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler ABD yüksek lisans programını Fiziksel ve Sözel Şiddet Davranışı ile Öfke Düzeyi ve Dürtüsellik Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi isimli tezi, 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler ABD doktora programını Üç Kuşak Kadın Yetişkinin Çocukluk Çağı Travmaları, Dissosiyasyon ve Şiddete Yönelik Tutumları Bakımından İncelenmesi isimli tezi ile bitirmiştir.

EFTA-TIC (Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi) tarafından onaylı Aile ve Çift Terapileri sertifikası (500 saat), Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından verilen Rorschach ve TAT testi sertifikası (2 yıl), EMDR 1. ve 2. Düzey eğitim ve süpervizyonunu tamamlamış sertifikalı uygulayıcı, İstanbul Psikodrama Enstitüsü tarafından verilen Psikodrama Grup Psikoterapisti Diploması (700 saat) ve Doğuş Üniversitesi SEM tarafından verilen Bilişsel Varoluşçu Terapi Teknikleri ve Uygulaması Sertifikası’na (30 saat) sahiptir.

Akademik faaliyetler kapsamında ders vermekte ve eş zamanlı olarak psikiyatri kliniğinde, özellikle aile- çift ve travma alanlarında yetişkinlerle psikoterapist ve testör olarak çalışmaktadır. Hakemli dergilerde yayınları bulunmaktadır, aralarında poster ve sözel bildirilerinin de olduğu ulusal ve uluslararası pek çok kongre ve sempozyuma katılmıştır.  

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Derneği (EMDR), Aile ve Evlilik Terapileri Derneği (AETD), Rorschach ve Projektif Testler Derneği (RPTD) üyesidir.

Yayınlar ve Bildiriler:

  • • Gülüm, Z., Cohen, Z., & Demircan, Y. (2017). Suça Sürüklenen Çocuklar ile İkamet Yeri, Suç Yeri ve Suç Türü İlişkisi: İstanbul Adliyesi 2. Çocuk Mahkemesi Örneklemi. Adli Tıp Bülteni22(3), 155-162. https://doi.org/10.17986/blm.2017229415
    http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1068/1650

  • • Cohen, Z. , Yavuz, M . (2018). Fiziksel-Sözel Şiddet Davranışı ve Dürtüsellik Arasında Öfkenin Aracılık Etkisinin İncelenmesi. Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, 4 (2), 99-125. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aitdergi/issue/43705/536161
    http://dergipark.gov.tr/download/article-file/664342

  • • 6. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 2011, Panel, Bağlanma Stilleri, Cinsel Rolleri ve Evlilik Uyumuhttp://www.aetd.org.tr/web_1322_1/

  • • 13. Adli Bilimler Kongresi, Poster Bildiri, 2016. Suça Sürüklenen Çocukların Suç Haritası: İstanbul Örneklemi, Gülüm, Z., Yenici, A., Cohen, ZP.,Demircan, YT.