ZEYNEP PINAR COHEN

ZEYNEP PINAR COHEN

Lisans eğitimini psikolojik danışmanlık alanında Marmara Üniversitesi, uygulamalı (klinik) psikoloji alanındaki uzmanlık eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde ‘Görücü Usülü ve Kendisi Tanışarak Evlenen Çiftler Arasında Bağlanma Stillerine Göre Evlilik Uyumlarının İncelenmesi’ bitirme projesi ile tamamladı. İkinci uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde ‘Fiziksel ve Sözel Şiddet Davranışı ile Öfke Düzeyi ve Dürtüsellik Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi’ isimli yüksek lisans tezi ile tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde AMATEM başta olmak üzere çeşitli bölümlerde staj eğitimi aldı. Balıklı Rum Hastanesi Bağımlılık Kliniği’nde çalıştı. Yaygın gelişimsel bozukluğu ve zihinsel yetersizliği olan bireylerle ve aileleriyle çalıştı.

EMDR I ve II. Düzey eğitimini tamamlamış, sertifikalı uygulayıcıdır.

EFTA-TIC (Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi) tarafından onaylanan 500 saatlik “Aile ve Evlilik Terapileri Eğitimi” ni tamamlamış sertifikalı aile ve çift terapistidir.

ISR-International Society of the Rorschach and Projective Methods üyesi olan Rorschach ve Projektif Testler derneği tarafından verilen 2 senelik Rorschach Testi eğitimini tamamlamıştır. Yine projektif hikayelendirme testi, TAT uygulama eğitimine sahiptir.

Ayrıca Avrupa Psikodrama Eğitim Kurumları Federasyonu (FEPTO) onaylı diplomalar vermekte olan ve Avrupa Psikoterapi Deneği (EAP) tarafından akredite edilmiş IPI (İstanbul Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsü) dan 700 saatlik psikodrama ve grup psikoterapisi eğitimini, ‘Zamanda Yolculuk Edenler, An Felsefesinde Zaman Kavramının Küçük Gupta İncelenmesi’ tezi ile tamamlamış sertifikalı grup terapistidir.

Yine IPI tarafından yayınlanan ‘Dışa Yansıyan İç Dünya’ (The Inner World Outside- Object Relations Theory and Psychodrama / Paul Holmes) adlı kitabın çeviri ekibinde yer almıştır.

Birçok kongre, konferans ve çalışma/atölye çalışmasına katılmıştır, VI. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kogresi’nde ‘ Bağlanma Stilleri, Cinsel Rolleri ve Evlilik Uyumu’ konulu paylaşılmış bir sunumu bulunmaktadır.

Psikoterapist olarak ruhsal travma ve aile-çift terapileri ile ilgilenmekte, ayrıca yetişkinler ve ergenler ile anksiyete bozukluklarıyla çalışmaktadır. AETD (Aile ve Evlilik Terapileri Derneği), EMDR Derneği, Rorschach Türk Derneği uyesidir.