Psikometrik Ölçme ve Değerlendirme Ünitesi

IMG_6458-001.jpg
Bu bölümde danışanlarımız için uygulanması gerekli ve uygun görülen psikometrik değerlendirmeler, konusunda uzman ve deneyimli psikologlarca Psikometrik ölçüm araçları kullanılarak yapılmaktadır.

Psikometrik ölçüm araçları; standartize edilmiş psikolojik testler, ölçekler ve ileri düzeyde geliştirilmiş skalalardan oluşmaktadır.

Önemle vurgulamak gerekir ki bu testler ancak psikiyatri hekimlerinin talepleri doğrultusunda, gerekliliğine karar verildikten sonra, uzman klinik psikologlar tarafından uygulanan testlerdir.

Ölçüm araçları: Nörokognitif Ölçme ve Değerlendirme Araçları, Entelektüel Ölçme ve Değerlendirme Araçları ( Zeka ve Yetenek testleri), Kişilik Testleri, Gelişim Testleri’dir.
Entelektüel Ölçme ve Değerlendirme Araçları ( zeka ve yetenek testleri)
WISC-R: 6-16 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanan zekâ ve nöropsikiyatrik tanımlamalar için ayırıcı tanı testidir.
WAIS-R: 16 yaş üzeri yetişkin kişilere (74 yaş 11 aya kadar) uygulanan zekâ testidir Stanford-Binet: Çocuk – ergen ve yetişkinler için uygulanan zekâ (2 – 23 yaş kristalize ve akıcı zekâ) testidir.
Porteus Labirentleri: Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekânın özel bir şeklini (akıcı zekâ) ölçen, kullanımı yaygın bir zekâ testidir.
Alexander Pratik Yetenek Testi: Ergen ve yetişkinlere uygulanan, pratik zekâyı ölçen bir testtir.
Catell 2 A: 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zekâ testidir.
Catell 3 A: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zekâ testidir.

Kişilik Testleri Rorschach: Ülkemizde hem devlet psikiyatri hastanelerinde hem de özel kliniklerde –muayenehanelerde en sık kullanılan ve ruhsal yapıyı, sıkıntıların dışarı yansıma biçimi, duygu ve davranışların ortaya konma biçimi, kişilik yapısı ve varsa bozukluğu gibi konularda bilgi veren bu test Çocuk, ergen ve yetişkinlere uygulanabilmektedir.
MMPI: 16 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, kişilik yapısının çok yönlü özelliklerini ortaya çıkarabilen, kişinin kendini değerlendirme esasına dayanan 566 sorudan oluşan bir envanterdir. TAT: 14 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilen projektif bir kişilik testidir.
CAT: Çocuklara uygulanan projektif bir kişilik testidir. Louisa Duss: Çocuklara uygulanan ve iç dünyasının dinamiklerini, hikayelerle ortaya çıkarmayı hedefleyen testlerdendir.
Nörokognitif Testler: .Nöropsikolojinin kapsamına giren bu alanda ; beynin bilişsel –kognitif işleyişini, Kazalara –travmalara-hastalıklara-yaşlanmaya bağlı işlevsellik değişimlerini ölçmeyi hedefleyen ölçüm araçlarıdır.

IMG_6305.JPG
Bellek ve Öğrenme Testleri: Sayı Dizisi Öğrenme Testi
Wechsler Bellek Ölçeği
İşitsel – Sözel Öğrenme Testi
Sözel Bellek Süreçleri Testi
Arttırılmış İpuçlu Hatırlama Testi
Görsel – işitsel Sayı Dizileri Testi
Blessed Demans Derecelendirme Ölçeği
Günlük yaşam Aktiviteleri Ölçeği
Görsel – Mekânsal Algılama: Benton Yüz Tanıma Testi
Dil işlevleri ve Afazi: Boston
Adlandırma Testi Gelişim Testleri:Daha çok çocuk gelişimini değerlendirmede kulandığımız.
Ölçme araçları : Peabody Resim Eşleştirme Testleri
Bayley Bebeklere Yönelik Gelişim Testi.
Denver Gelişim Normalitesi Saptama Testi.
Gessell:Görsel ve Motor Gelişim Testi